Igazgatói köszöntő

Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Get Adobe Flash player

Igazgatói köszöntő


Igazgatói köszöntő

Iskolánk mottójával, Szent-Györgyi Albert szavaival köszöntöm honlapunk látogatóit:


„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Változó világunkban nem könnyű eligazodni, céljaink eléréséhez kitartásra és alkalmazható tudásra van szükség. Ezért nagy gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére, a tehetségek kibontakoztatására, a tanulási nehézségekkel küzdők segítésére. Iskolánk arculatát az idegen nyelvi és a művészeti képzés teszi sajátossá. Hosszú évek óta sikeresen folyik az angol két tannyelvű oktatás és az emelt szintű angol nyelv tanítása. A nyelvtanulás mellett kiválóra minősített művészeti iskolánkban zeneművészet, képző- és iparművészet, néptánc, szín- és bábjáték szakon próbálhatják ki tehetségüket a diákok. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak, hiszen a különböző területen elért eredmények hozzásegítik őket személyiségük kibontakoztatásához.

Az oktatási célok és feladatok mellett a becsület, a barátság, a tisztesség, a család és a haza szeretete, mások értékeinek tisztleletben tartása, a konfliktusok megfelelő módon való kezelése, egészségünk és környezetünk tudatos megvédése és még sok fontos nevelési cél szeretnénk megvalósítani. Nyugodt, családias légkörben, az emberi méltósághoz és közösségünknek megfelelő szellemben kívánjuk nevelni a jövő nemzedékét.

Kedves Diákok!

Nem egyszerű feladat vár rátok. Nektek is fel kell készülni további fejlődésetekre, tudásotok gyarapítására. Szüleitek, tanáraitok, szűkebb és tágabb környezetetek azt várja, hogy teljesítményeitek képességeitekhez, életkorotokhoz képest az elvárható maximális legyen. A ti munkátok mellett a pedagógusok és szülők sok-sok fáradozása remélhetőleg meghozza majd a gyümölcsét.

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégáim!

Ebben a munkában feltétlenül számítok a kollégákra, a szülőkre és természetesen a diákságra is. Vigyázzunk értékeinkre! Nemcsak a korszerű tanítási eszközökre, hanem a tolerancián alapuló emberi kapcsolatokra, melyek segítenek a problémahelyzetek megoldásában. Bízom a partnereink összefogásában, hiszen a közös cél elérése érdekében közös akarattal még többet tehetünk!

Meggyőződésem, hogy az évtizedek alatt felhalmozott értékek méltó örökösei vagyunk, tudásunk, elhivatottságunk képessé tesz minket arra, hogy tovább gazdagítsuk ezt az örökséget.


Ráczné Váradi Éva
főigazgatóAlapítványunk

A Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány

Számlaszáma:
11734145-20020086

Adószáma:
18412303-1-05


1%


Link1

Copyright © 2014. All Rights Reserved.